top of page

Varför är hästen spänd?


Väldigt många hästar som jag möter bär på spänningar i sin kropp. Spänningar som påverkar kroppens leder och orsakar en ohälsosam belastning. Nästan alla jag möter rör sig asymmetriskt. Jag kan i de allra flesta fall härleda spänningarna i mjukvävnaden hos mina kunders hästar, till hur kroppen belastats. En kropp i obalans utvecklar kompensationer och spänningar.

Forskningen rör sig nu i området vad som är hälta och vad som är en icke smärtorsakad asymmetri. En häst i balans rör sig symmetriskt.


Dessa bedömningar är vad jag arbetar med idag. Jag har dessutom vidareutbildat mig i hur man kan komma vidare ur problemet. Hur man kan förhålla sig till asymmetrin. Så här har vi tidigare inte arbetat som veterinärer. Att korrigera asymmetrier för att förebygga skador.

Om dessa spänningar, asymmetrier och felbelastningar kommer att orsaka problem eller inte beror på flera saker. För det första behöver vi veta varför de är där och för det andra spelar det en roll vilken belastning vi utsätter hästens kropp för. Att ridas, gå på volter och att hoppa är en stor belastning.

Det är väldigt viktigt att få hjälp att uppmärksamma detta och sätta in åtgärder i tid innan det blivit en manifest överansträngning och skada. Spänningarna har uppkommit av en anledning och kan behöva lossas i en väl avvägd takt med omsorg om det område de skyddar.

Att förstå varför de är där och i vilken takt de bör lossas är det man som djurägare behöver hjälp med för att få ett långsiktigt och bestående resultat!

Mitt arbete består i att bedöma: Är det en asymmetri som orsakat spänningarna eller är det spänningarna som orsakar en asymmetri? Är asymmetrin i själva verket en låggradig hälta, alltså är den smärtorsakad eller inte? Jag arbetar också med rådgivning gentemot mina kunder för att man själv skall få verktyg att hjälpa hästen till en sund belastning av kroppen.

Här går det inte att klampa fram till hästen och säga att så här är det. Med den kompetens och passion för ämnet som jag har, tar jag mig ödmjukt an denna uppgift för de som vill ha hjälp och samarbetar tätt med mina kollegor och fysioterapeuter vid behov.


Jag trivs otroligt bra med detta arbetet för jag får använda alla mina sinnen. En del av mina personliga kompetenser kommer till stor användning, såsom att läsa av små signaler och lyssna på vad hästen och dess kropp vill säga till oss. Redan som ponnyryttare sa man till mig att ta på mig mörka glasögon i stallet för att inte se de saker jag såg, men nu kan jag istället göra nytta för andra med det jag ser.


Allt för att förebygga problem och framtida sorger och bekymmer för både hästar, djurägare, ryttare och verksamheter.

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page