top of page

Veterinärmedicin i framkant

Förebyggande arbete är enligt mig ett mycket viktigt veterinärt arbete, även om det är ett relativt nytt område på hästsidan. På lantbrukssidan är det väl vedertaget, då det i slutänden förutom att öka djurvälfärden, även sparar pengar.


Besiktning av friska hästar som resulterar i en rådgivning ur ett tränings/belastningsperspektiv är ett självklart område inom det veterinärt förebyggande arbetet med häst. Det är i rörelseapparaten vi ser flest skador och orsaker till avlivning hos häst. Skadestatistiken från försäkringsbolagen talar sitt tydliga språk. Att det sedan på sikt ökar prestationen inom alla discipliner är bara en bonus...

Medan skolan i Uppsala har ägnat sig åt mycket fin forskning gällande lateralitet/asymmetri hos häst, så har jag under flera år vågat lita på mina erfarenheter ATT det existerar obalanser även hos de hästar som anses som friska/ohalta och att detta är viktigt ur ett veterinärt perspektiv. Jag har under flera år förkovrat mig i hur man kan skilja mellan vad som är en naturlig asymmetri och vad som är en låggradig hälta. Att utreda exakt varifrån en eventuell hälta kommer remitterar jag vid behov vidare till välutrustade kliniker.


Citat från en professor på Veterinärfakulteten i Uppsala:


"To be able to better diagnose laterality is likely of benefit both for the trainer that tries to increase symmetry while training the horse, as well as for the clinician trying to determine if a slight asymmetry is lameness or ‘only laterality,’” said Agneta Egenvall, DVM, PhD, a professor in veterinary epidemiology at the Swedish University of Agricultural Sciences Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science, in Uppsala."


"Even in sound horses, it’s important to consider laterality when training horses to be straighter, at least to a certain extent, Egenvall said. “In general, we believe that training for increased straightness will also be beneficial for the locomotor health of the horse as well as for performance, in line with the opinions of riders and trainers."


Idag arbetar jag nästan uteslutande med dessa förebyggande undersökningar samt med rådgivning gällande hur man kan förstå och förändra hästens förutsättningar att balansera sig med de förutsättningar den har idag. Varför den kanske uppvisar visst motstånd i ridningen i form av både stora och små protester/svårigheter. Hur man kan förbättra belastningen av hästens leder och stödjevävnad för att förebygga skador och underlätta läkning. Hur man aktiverar hästens naturliga självbärigheten och smidighet/elasticitet för en ökad prestation inom alla discipliner.


Min djupdykning i funktionell anatomi, vävnaden fascia och i vetenskapen biomekanik och biotensegritet har gett mig många svar som gjort att jag kan koppla mina erfarenheter till västerländsk medicin.

Varför säger jag då att detta är en sådan viktig del av veterinärmedicinen? Varför kan inte vem som helst arbeta med att analysera asymmetrier?


De flesta hästar jag möter har en gammal skada som man behöver ta hänsyn till, någon annan en lite färskare. Flera har t.o.m. en skada/smärtproblematik man inte visste fanns som förklarar många av de symtom/beteenden som hästen faktiskt har visat. Även om man inte har sett en hälta. Jag remitterar i princip varje vecka någon av de friska hästar jag möter för vidare utredning. Ibland är det hästar som tidigare inte mött en veterinär utan där djurägaren känt att något inte stämt och sökt hjälp där man tror att den finns. Ofta hos andra professioner. Alla med goda intentioner.


Det finns en tydlig anledning till detta. En marknad som levt sitt eget liv i ett antal år. Sjukvård som lever fritt på en oreglerad marknad utan att styras av legitimationer och andra förhållningsregler är helt enkelt inte bra... Inget vi skulle acceptera inom humanvården. Försäkringsbolag har försökt göra sitt genom att vara med och styra vart deras pengar går men vi släpar fortfarande efter när det gäller att ge en säker och vetenskapligt baserad rehab till våra hästar. Rehabilitering är en del av sjukvården.


Det är viktigt att vi som veterinärer hänger med och erbjuder den vård som efterfrågas. Att hästägarna i Sverige så ofta söker hjälp i förebyggande syfte idag är något väldigt positivt! Det har dock uppstått en otydlighet mellan vad som är friskvård och vad som är sjukvård. Vilka bedömningar som skall göras av vem och här har hästar hamnat i kläm. Att utreda en smärtproblematik på ett djur är inte detsamma som hos en människa. Ett djur kan inte berätta var det gör ont. Det krävs en djupgående kunskap och ett ansvar hos bedömaren. Som veterinär är man skyldig att inte ta sig an uppgifter man inte har kompetens för. Ingen veterinär eller annan legitimerad djurhälsopersonal vill riskera sin legitimation. Det ger dig som djurägare en stor trygghet.


Genom åren har jag utvecklat min förmåga att bedöma vad som blir bättre med specifik rörelseträning/sjukgymnastik i kombination med bindvävsbehandling och vad som behöver utredas vidare på våra remissinstanser. Jag fortsätter hela tiden ödmjukt att vidareutveckla denna kompetensen.


Ibland kommer en hälta fram när kompensationer börjar släppa. Målet är dock att släppa på kompensationer/låsningar/spänningar i lagom takt, i takt med att den vävnad som skall ta emot belastningen har stärkts men också innan de orsakat en överansträngning. Remissvaren från mina skickliga kollegor med all deras erfarenhet och bilddiagnostik lär mig massor inför nästa bedömning.


Att ta hänsyn till utrustningens, ryttarens och hovens inverkan är en självklarhet. Vid behov rekommenderar jag vidare hjälp från andra som jag känner till arbetssättet hos, inom respektive profession.


Ibland får jag frågan om det inte bara räcker att klättra, träna med bommar m.m. för att stärka leder och ligament. Om lederna i kroppen är i balans och belastas korrekt, om rätt muskler arbetar, så kan denna träning vara toppen. De flesta belastar dock inte sina leder korrekt och arbetar med ett otillräckligt skydd av ryggkotpelaren och då måste man börja där enligt mig. Jämför med att först gå till sjukgymnasten och sedan efter en tid gå ut och springa med en sund belastning.


Vetenskapligt baserad sjukgymnastik återställer en sund belastning av kroppens vävnader, sedan kan man träna styrka. Det är skönt som djurägare att någon medicinskt kunnig tar helhetsansvaret för rehabiliteringen av hästen när man känner att något inte står rätt till, även om det inte är en klassisk hälta.


Råden kring hur man kan hjälpa just denna hästen med specifik träning/sjukgymnastik är det viktigaste verktyget jag lämnar till mina kunder i mitt veterinära förebyggande arbete. Råd som baserar sig på min undersökning och bedömning.


Tillsammans bygger vi om hästens kropp och belastning!
0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page