top of page

Bedömning av asymmetri

Många av de skador jag som veterinär möter i mitt arbete, är relaterade till hur hästen belastar sin kropp och sina vävnader.

Studier visar att ca 70 % av svenska ridhästar som rids regelbundet och som ryttaren uppfattar som fungerande i ridningen rör sig asymmetriskt.


Asymmetrier i kroppen som inte korrigeras utan som befästs med varje träningspass kan leda till felbelastningar av kroppens vävnader med överbelastningar och skador som följd.

Vi har saknat djupgående kunskap inom området hälsosam träning, prehab och rehab. Detta område har jag nu under många år fördjupat mig i och jag fortsätter att vidareutbilda mig samt stämmer hela tiden av mitt arbete med den senaste forskningen.


Fördelen med att vara veterinär och arbeta med att analysera och korrigera dessa asymmetrier är att jag hela tiden använder min kompetens att bedöma smärta. Hela tiden går arbetet ut på att utsluta orsaker som skulle behöva vidare utredning.


Jag använder förutom palpation och rörelsebedömning också andra veterinära verktyg som böjprov och antiinflammatorisk medicin och inte minst ett tätt samarbete och remittering till kollegor på klinik för att utesluta att asymmetrin är smärtorsakad om jag skulle misstänka det. Inte sällan hittar jag en underliggande hälta där tidigt symtom kan ha varit ett "snett bäcken" som behandlats utan remiss från veterinär och där man inte förstått grundorsaken.


Att professionellt analysera och bedöma asymmetrier är enligt mig ett veterinärt arbete då det handlar om rörelse/hältbedömningar som dessutom ofta innebär en större utmaning för oss än vanligt eftersom de inte är så tydliga. Jag samarbetar med välutrustade kliniker som med sin djupa kompetens kan leta vidare och behandla med lokal medicinering vid behov. Med professionellt menar jag att erbjuda en tjänst som man tar betalt för.


Ibland syns smärtan/hältan först när man börjar korrigera belastningen eftersom hästen då börjar använda strukturer i kroppen som den kanske tidigare skyddat. Det ger oss nya verktyg i hältdiagnostiken och är den främsta anledningen till att jag håller kurser för veterinärer och leg. fysioterapeuter. Hästen är en mästare på att dölja en hälta pga sitt ursprung som utpräglat flyktdjur. Vi behöver börja titta på andra saker än rena rörelsestörningar. När djurägaren eller tränaren väl ser hältan är den ofta onödigt svår att läka.


Svaret är enligt mig Förebyggande Veterinär Hälsovård.


Fördelarna med att hitta en hälta tidigt är lätta att se. Förutom att vi sparar lidande för hästen så kan den få rätt behandling och förhoppningsvis läka ut istället för att utveckla nya kompensationer och överbelastningar. Den veterinära bedömningen kan också leda till en korrigering i rehabplanen genom att minska belastningen av det svaga/utsatta området.


Idag är det vissa som ser och söker för dessa asymmetrier och de hamnar som låggradiga hältor där de hör hemma, hos veterinären. Många ser dock inte dessa symtom för vad de är utan man misstolkar det och tror att hästen bråkar m.m.


Här behöver det till en förändring så att ingen häst skall behöva tränas med smärtor och /eller upprepat obehag och befästa överbelastningar bara för att vi inte ser kompensationerna och förstår vad de försöker säga.


För mig ligger denna förändring i ökad kunskap och förhöjd medvetenhet vad gäller hur vår träning påverkar hästen.


Vad jag har lärt mig av min fördjupning i hästens mjukvävnad är att en hel del smärta kommer därifrån och att den ibland faktiskt läker av rörelse. Hur mycket och på vilket sätt är ibland en svår bedömning och varje häst jag arbetar med lär mig något nytt. Det viktiga är att förstå att de kompensationer/spänningar man hittar i mjukvävnaden uppkommit av en anledning och att de ibland fyller en viktig funktion t.ex. att skydda djupare känsliga strukturer.


Att upprepade gånger behandla spänningar som bara återkommer utan att förstå orsak och verkan är inte försvarbart varken för djuret eller ekonomiskt enligt mig. Jämför med resultatet för oss om vi går till en sjukgymnast eller en massör. Vanlig massage utförd av terapeuter utan remiss från veterinär kan dock vara viktigt för välmåendet precis som hos oss. När det gäller rehab skall det dock alltid finnas en rehabplan från en veterinär som sedan hänvisat till lämplig terapeut enligt mig. Även Agria är av denna uppfattningen vilket gjort att de endast betalar ut sin Rehabförsäkring om det finns en rehabplan från veterinär och de ställer även krav på vilken terapeut som utför behandlingen.


Nyligen hade jag en häst som svarade fint på träningen och asymmetrin minskade, hon var ohalt rakt ut och hade inga tecken såsom gallor eller annat som tydde på inflammation. Trots detta gjorde något att jag ville göra ett böjprov. Då hittade jag en lindrig markering på ett bakben och det ihop med känslan jag fick när jag böjde det benet, motståndet, hästens uttryck, gjorde att jag remitterade.


Det var en lös benbit i den hasen som legat länge och retat till en lindrig inflammation. Nu är den bortopererad och vi kan så småningom fortsätta återställandet av ett symmetriskt rörelsemönster med en sund belastning av kroppens vävnader.

För asymmetrin försvinner inte alltid av att t.ex. benbiten är borta. Fascian och proprioceptionen har anpassat sig under lång tid och behöver "omskolas" för att inte fortsätta att hålla kvar kroppen i den gamla hållningen.


Asymmetrin i sig behöver inte svara på smärtstillande men den kan ändå vara ett symtom. Asymmetrin behöver heller inte försvinna för att smärtan är borta även om det var smärta som orsakade den från början.


När vi har fått en sticka så är inte den bästa behandlingen att ta på smärtstillande salva och ett plåster. Det bästa är att ta bort stickan.


Extra läsning:


Rörelseasymmetrier minskade inte av antiinflammatorisk behandling
0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page