top of page

Att behandla symtom v.s. orsak

Erfarenheter från mitt veterinära arbete har fått mig att inse att vi ofta behandlar symtom, snarare än orsak, när det kommer till skador hos våra hästar.


Jag brinner för förebyggande veterinärvård och har den starka övertygelsen att vi tillsammans bör fokusera mycket mer på att fundera över orsaken/orsakerna till skadan/skadorna. Veterinär, djurägare och väldigt gärna tränare, tillsammans.


Ett exempel är en av mina kunders häst. Symtomen var ett visst motstånd i galoppen och min belastningsanalys ledde fram till en remiss till klinik för att sedan få fortsätta med rehabiliteringen tillsammans med djurägaren i hästens hemmiljö.


På kliniken diagnosticerades hästen med artros, inflammation och smärta i SI-lederna. Man hade efter den andra kortisoninjektionen meddelat djurägaren att om han inte var bättre på nästa återbesök så fanns det inget mer att göra för hästen.


Här har jag en annan uppfattning!


Är kortisoninjektion en symtomatisk behandling eller kommer man åt grundorsaken till hästens problem? Är hyaluronsyra och stamceller en symtomatisk behandling?


Om man tänker sig att hästens problem är smärta och inflammation i leden så behandlar man ju orsaken.


Men, om man tänker sig att hästens problem är att den har fått inflammation i sina SI-leder, så är ju kortisoninjektionen endast symtomatisk.


Absolut inget ont om behandling av akuta tillstånd såsom smärta och inflammation!


Smärta och inflammation är en varning som måste tas på allvar!


Smärta hos djur skall bedömas och behandlas av rätt kompetens så att rätt vård ges.


Hästen i mitt exempel hade jag remitterat för fördjupad undersökning och behandling, för att sedan ta tillbaka den för rehabilitering. Mitt sätt att arbeta är inte så känt ännu.


Alltså absolut inte fel att behandla och diagnosticera så proffsigt som det görs i Svensk Djursjukvård idag, men jag frågar mig även alltid:


Varför har hästen en inflammation i SI-lederna? Går orsaken att behandla och vad händer med skadan då?


Kunden ovan hade fått förklaringen att hästen sannolikt skadat sig i hagen vid ett fall.


Ja, en olyckshändelse går ju inte att göra så mycket åt.


Men, med tanke på hur väldigt vanligt det är med förändringar och symtom från detta området, så kan man börja fundera på om det verkligen är så att alla SI-ledsproblemen beror på trauma?


Åtminstone bör skadan sättas in i ett större sammanhang. Hade traumat orsakat skada om området inte redan innan varit utsatt osv. Kan man på något sätt minska risken för vävnadsskada vid ett fall?


Tänk om du med din träning kan minska risken för skada och skapa bättre förutsättning för läkning? Visst vore det härligt!!


Har alla hästar med SI-ledsinflammation gått omkull och skadat sig i hagen?


Jag säger inte att jag sitter inne med all sanning, absolut inte. Kanske har denna hästen gått omkull och på grund av detta fått artros i båda sina SI-leder. Jag ser absolut logiken i det.


Min kliniska erfarenhet och fortbildning inom veterinär fysioterapi gör dock att jag i tillägg ställer lite fler frågor. Letar andra svar.


I mitt arbete med förebyggande veterinärvård och rehabilitering så möter jag många överbelastade SI-leder. Överbelastning som inte har blivit identifierat som ett problem.


Vad gäller hästen i exemplet så var hans SI-leder tydligt överbelastade och utan att utesluta det som orsak, samt att se hur bra det kan bli om man förändrar denna överbelastning, så vill inte jag ge upp.


Nu kan jag med klinisk erfarenhet i ryggen säga, att genom att behandla med vetenskapligt baserad och erfarenhetsmässigt beprövad sjukgymnastik för häst, så kan vi avlasta de områden som blivit skadade.


Tillsammans med symtomatisk behandling kan man då åstadkomma en mycket professionell veterinärvård med en förbättrad och ärligare prognos. Hela tiden under veterinärt ansvar och utvärdering såklart.


Här i ligger min fördjupade kompetens, i den förebyggande och rehabiliterande veterinärvården. Att ge råd till dig vad din häst behöver för att läka och hålla.


Tillsammans förbättrar vi förutsättningarna för hälsa & hållbarhet för din häst.


Du och jag!

Har du en häst som känns motvillig i galoppen, gärna byter galopp eller hamnar i korsgalopp ibland, tar korta steg med bakbenen, går och står med bakbenen tätt ihop.


Varmt välkommen att höra av dig!


Mvh


leg. vet. Annelie Hellström

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page