Att behandla symtom v.s. orsak

Min erfarenhet från mitt praktiska arbete är att vi väldigt ofta behandlar symtom när det kommer till skador hos våra hästar. Jag har den starka övertygelsen att vi inom veterinärmedicinen bör ställa om vårt sätt att se på och arbeta med skador hos ridhästen och i mycket högre grad fokusera på att korrigera orsaken/orsakerna till skadan/skadorna.


Senast igår mötte jag en kund vars häst diagnosticerats med artros, inflammation och smärta i SI-lederna. Man hade sagt att om hästen inte är bättre vid återbesöket efter den andra kortisoninjektionen så fanns det inget mer att göra för hästen.


Är kortisoninjektion en symtomatisk behandling eller kommer man åt grundorsaken till hästens problem?


Om man tänker sig att hästens problem är smärtan från inflammationen i SI-leden så behandlar man ju orsaken. Men, om man tänker sig att hästens problem är att den har fått inflammation i sina SI-leder, så är ju kortisoninjektionen endast symtomatisk. Inget ont om behandling av akuta tillstånd såsom smärta och inflammtion. Det var jag som remitterade hästen av den anledningen från början, för att sedan ta tillbaka den för rehabilitering.


Alltså absolut inte fel att behandla och diagnosticera så proffsigt som det görs i Svensk Djursjukvård idag men jag frågar mig även alltid: Varför har hästen en inflammation i SI-lederna? Går orsaken att behandla och vad händer med skadan då?


Kunden ovan hade fått förklaringen att hästen sannolikt skadat sig i hagen vid ett fall. Ja det är ju lite deppigt för det går inte att göra så mycket åt. Men med tanke på hur väldigt vanligt det är med förändringar och symtom från detta området så kan man börja fundera om traumateorierna behöver ses över... Åtminstone sättas in i ett större sammanhang. Hade traumat orsakat skada om området inte redan innan varit utsatt osv.


Tänk om det istället har med hur den belastar sin kropp att göra och att du med din träning kan förändra belastningen? Härligt!!


Har alla hästar med SI-ledsinflammation gått omkull och skadat sig i hagen?


Jag säger inte att jag sitter inne med all sanning, absolut inte. Kanske har denna hästen gått omkull och fått artros i båda sina SI-leder. Men min kliniska erfarenhet och fortbildning inom veterinär fysioterapi säger mig något helt annat.


I mina ögon finns det väldigt mycket jag och djurägaren kan göra tillsammans för denna hästen, förutom kortisoninjektion, innan åtminstone jag ger upp på honom. Området över SI-lederna var tydligt överbelastat och utan att utesluta det som orsak samt att se hur bra det kan bli om man förändrar denna överbelastning tycker inte jag att man har gett djurägaren, hästen och kroppens självläkande förmåga en ärlig chans.


Att behandla med vetenskapligt baserad och erfarenhetsmässigt beprövad sjukgymnastik för häst kan avlasta de områden som blivit skadade. Tillsammans med symtomatisk behandling kan man då åstadkomma en mycket professionell veterinärvård med en förbättrad och ärligare prognos. Hela tiden under veterinärt ansvar och utvärdering såklart. Här är vi få med denna kompetensen än så länge. Men det kommer att förändras.


Har du en häst som känns motvillig i galoppen, gärna byter galopp eller hamnar i korsgalopp ibland, tar korta steg med bakbenen, går och står med bakbenen tätt ihop.


Varmt välkommen att höra av dig!


Mvh


leg. vet. Annelie Hellström

0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla